PALOSUOJAUKSET

Palosuojaus lisää huomattavasti niin teräs kuin puurakenteidenkin paloturvallisuutta. Suojaus antaa lisäaikaa palavasta rakennuksesta poistumiseen ennen sen romahtamista ja voi näin säästää ihmishenkiä palon sattuessa.

Henberg Palosuojaus tarjoaa turvallisuusmääräysten mukaiset palosuojaukset niin uudis- kuin saneerauskohteisiin. Päätoimialueenamme on Uusimaa: Helsinki, Espoo ja Vantaa ympäryskuntineen, mutta teemme urakoita ympäri Suomen.

Palosuojaus

Palosuojaus

Palosuojauksen suunnittelu ja toteutus kustannustehokkaasti, kohteeseen sopivaksi kokonaisuudeksi.

Palosuojamaalaus

Palosuojamaalaus

Palosuojamaalaus pidentää tulipalon sattuessa lämpötilan nousuaikaa ja lisää näin rakennuksen paloturvallisuutta.

Väliseinät ja alakatot

Väliseinät ja alakatot

Väliseinä ja alakattoratkaisut tehokkaasti suunniteltuna eristämään ääntä ja estämään melun pääsy huoneeseen.

Teräksen, betonin ja puun palosuojaus

Toteutamme palosuojaukset rakennuksien sisä- ja ulkotiloihin määräysten mukaisesti, vuosien kokemuksella. Käytämme palosuojaukseen aina Suomen viranomaisten ja Euroopan Unionin hyväksymiä, CE-sertifikoituja palosuojaustuotteita.

  • Teräsrakenteiden palosuojaus
    Kantavat teräsrakenteet ja pilarit tulisi palosuojata palonkestovaatimusten mukaisesti jotta ne säilyttäisivät tulipalon aikana rakenteellisen kantavuutensa vähintään niille asetetun paloluokan ajan.Esim R 60 minuuttia.
  • Betonirakenteiden palosuojaus
    Tulipalon sattuessa lämpö heikentää betonirakenteiden lujuutta. Betonirakenteiden palonkestävyyttä voidaan parantaa suojaamalla betoniteräkset kivivillalla.
  • Puurakenteiden palosuojaus
    Kevyet ja kantavat puurakenteet voidaan myös palosuojata.
Valikko